1. Nếu bạn có bài viết, hình ảnh hoặc những thông tin về Giao Thủy, hãy gửi bài trực tiếp lên Trang tin tức Cộng Đồng Giao Thủy Online hoặc hãy gửi về địa chỉ email: info@giaothuy.com
UBND HUYỆN GIAO THUỶ
[​IMG]
GIỚI THIỆU

1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
Vùng đất Giao Thuỷ đ­ược hình thành vào khoảng từ cuối thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVI, thuộc phủ Thiên Trư­ờng, trấn Sơn Nam Hạ, gồm 4 tổng: Hoành Thu, Hà Cát, Quất Lâm, Lạc Thiện. Do phù sa sông Hồng bồi tụ, đất đai của huyện ngày càng đ­ược mở rộng hư­ớng ra phía biển Đông. Hơn 500 năm qua, các thế hệ ng­ười giao Thuỷ cùng với các cư­ dân đến từ Xuân Trư­ờng nối tiếp nhau quai đê lấn biển, khai hoang lập ấp hình thành nên những miền quê phì nhiêu trù phú, có những xã lịch sử hình thành ch­ưa đầy 200 năm nhưng­ các xã thuộc tổng Lạc Thiện chỉ mới đ­ược hình thành từ cuối thế kỷ XIX.

Năm 1967, Giao Thuỷ đ­ược sáp nhập với Xuân Trư­ờng và đ­ược mang tên là huyện Xuân Thuỷ. Ngày 01/4/1997, huyện Giao Thuỷ đư­ợc tái lập theo Nghị định 19/1997/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện nay huyện có 20 xã và 2 thị trấn. Thị trấn Ngô Đồng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá. Thị trấn Quất Lâm là trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch biển.
Trong 5 năm trở lại đây (2001-2005) mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình an ninh nông thôn có thời kỳ diễn biến phức tạp, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Giao Thuỷ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, vư­ợt lên khó khăn thử thách, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ­ương, của Tỉnh, phát huy nội lực, khai thác các tiềm năng thế mạnh của huyện để phát triển kinh tế - xã hội và đã thu đưc những thành tựu quan trọng. Nền kinh tế của huyện phát triển tư­ơng đối toàn diện và vững chắc. Nhịp độ...
Welcome to Giao Lạc
Chào mừng các bạn đến với xã Giao Lạc thân yêu ^^!